Formålsparagraf

KOPI DX5F6745

I formålsparagrafen står det at klubben skal ivareta interessen for Citroën 7, 11 & 15 (såkalt Traction Avant) bl.a. ved opplysning, hjelp i teoretiske og praktiske problemer samt ved kjøp av biler og deler og andre sider ved det å eie og kjøre en Traction. For å bli medlem, må man ha en spesiell interesse for disse modellene eller eie en slik Citroën.
Medlemstallet har ligget relativt stabilt på rundt 140 de siste årene og tyngdepunktet er rundt Osloregionen. Klubben ble stiftet i 1971. Tilbudet til medlemmene er konsentrert rundt:

  • Flere medlemsmøter i løpet av året på forskjellige annonserte sider. Utemøter vår og høst på Frognerseteren, da med biler selvfølgelig og spiser eplekake med kaffe til.
  • Klubben har vanligvis stand på NVKs vår- og høstmarked på Ekeberg. De siste årene har flere av klubbens biler vært å se på Fransk bildag. Følg med under «Aktiviteter».
  • 1-2 weekendtreff-/dagsutflukter i løpet av sommeren. Det er tradisjon med et ”Landstreff” i august hvor også klubbens årsmøte avholdes. Dette treffet er på en måte årets høydepunkt og arrangeres på ulike steder fra år til år.
  • Klubben utgir bladet Cithrophile sammen med fire andre Citroën-klubber (DS, CX, Norsk 2CV og Østfold 2CV). Det utkommer 5 ganger i året. I tillegg sendes ut et meldingsskriv, Bulletin Traction, ca. 6 ganger årlig.
  • Delelagertjenesten. Klubben har et lager av deler hvor medlemmene kan bestille det de trenger til bilene sine. Det klubben ikke har på lager, skaffes fra utlandet.
  • Medlemmer kan gjennom klubben få en særdeles gunstig forsikring i Watercircles (veteranforsikring) (se også: http://www.lmk.no) eller og har egne forsikringskonsulenter til dette.
  • For de som trenger teknisk rådgiving er det egen teknisk konsulent i tillegg til mange erfarne medlemmer
  • Miljøet er både teknisk og sosialt og man prøver å ha en balanse i virksomheten slik at også de som er mindre interessert i teknikk (f. eks resten av familien) også kan få utbytte.
  • Klubben har også spesialverktøy til gratis utlån for medlemmene.