Medlemskontingent

Kasserer har sendt ut giro for innbetaling av medlemskap i Traction Norvege for 2018.

Vi ber alle betale så raskt som mulig. Dette fordi vi har investert mye kapital i oppdatering av delelager. Klubbens kasse er relativt tom om en må si det på en mer direkte måte.

Et betalt medlemskap resulterer også i mindre jobb for kasserer og sekretær i tillegg til at du  får Citrophile i postkassa til riktig tid!